Mlecz

Mlecz

Mlecz  
  Mlecz polny (Sonchus arvensis L.) ma wygląd podobny do mniszka lekarskiego (błednie czasami nazywanego właśnie "mleczem"), ale ten ma kwiaty w koszyczkach zebrane w wiechę.
  Trzy gatunki mleczy występują u nas zwykle na miejscach ruderalnych (przychacia, przydroża, pola uprawne). Są to mlecz polny Sonchus asper, zwyczajny S. oleraceus i kolczasty S. oleraceus . Mlecz błotny S. palustris występuje rzadko, zwykle na brzegach wód . Młode liście mleczy mogą być jedzone na surowo lub gotowane jak szpinak. Najsmaczniejszy jest podobno mlecz warzywny. Mlecze są zwykle gorzkawe, jak mniszek lekarski.  Jadalne są też podobno gotowane korzenie mlecza polnego i warzywnego.
Degon©2012